Công cụ dò tìm thông tin giao diện USB USB Bench (UsbIDCheck) 1.0 phiên bản xanh

Công cụ dò tìm thông tin giao diện USB USB Bench (UsbIDCheck) 1.0 phiên bản xanh

776KB / Công cụ phát hiện đĩa U

立即下载
内容简介

Công cụ phát hiện thông tin giao diện USB USB Bench, còn được gọi là UsbIDCheck, có thể kiểm tra thông tin chi tiết của thiết bị đã được kết nối với USB. Nó có thể đo kích thước hiện tại của USB và các thông tin khác chuyên nghiệp hơn và chỉ phù hợp. cho các hệ thống XP Nó phù hợp với nhu cầu của nhiều chuyên gia hơn.

猜你还想下载